Бесплатан софтвер није исто што и слободан софтвер.Бесплатан софтвер се може користити без потребе да се плати за његово кориштење али се не може дистрибуирати нити мењати нити се може видети његов изворни код.Да би сте схватили шта је тачно слободан софтвер написаћу дефиницију слободног софтвера.

Дефиниција слободног софтвера:

„Слободан софтвер“ је питање слободе, а не цене. Да би сте разумели концепт, требате размишљати „слободан“ као „слобода говора“, а не као „бесплатно пиће“.

Слободан софтвер је ствар корисникове слободе да користи, копира, дистрибуира, проучава, мења и побољшава софтвер.Прецизније ,значи да корисник програма има четир основне слободе:

-Слободу да користи програм, у било које сврхе

-Слободу да проучава како програм функционише, и да га мења да ради по својим потребама. Приступ изворном коду је предуслов за ово.

-Слободу да редистрибуира копије програма да би помогли осталим корисницима

-Слободу да дистрибуира копију своје модификоване верзије програма осталима.

Урадивши ово дајете целој заједници могућност да има користи од ваших побољшања програма. Приступ изворном коду је предуслов за ово.
Програм је слободан софтвер уколико корисници имају све наведене слободе.Тако да слободно можете да редистрибуирате копије програма, са или без модификација,или бесплатно или са одређеном наплатом за дистрибуирање, било коме било где.Имати слободу да се то ради значи (између осталог) да неморате да питате или да платите за дозволу да то и урадите.
Такође имате слободу да направите модификације програма и да га користите за сопствене приватне сврхе, без потребе да објавите да то уопште и постоји. А уколико објавите ваше модификације, такође немате потребе да обавештавате било кога о томе.