Besplatan softver nije isto što i slobodan softver.Besplatan softver se može koristiti bez potrebe da se plati za njegovo korištenje ali se ne može distribuirati niti menjati niti se može videti njegov izvorni kod.Da bi ste shvatili šta je tačno slobodan softver napisaću definiciju slobodnog softvera.

Definicija slobodnog softvera:

„Slobodan softver“ je pitanje slobode, a ne cene. Da bi ste razumeli koncept, trebate razmišljati „slobodan“ kao „sloboda govora“, a ne kao „besplatno piće“.

Slobodan softver je stvar korisnikove slobode da koristi, kopira, distribuira, proučava, menja i poboljšava softver.Preciznije ,znači da korisnik programa ima četir osnovne slobode:

-Slobodu da koristi program, u bilo koje svrhe

-Slobodu da proučava kako program funkcioniše, i da ga menja da radi po svojim potrebama. Pristup izvornom kodu je preduslov za ovo.

-Slobodu da redistribuira kopije programa da bi pomogli ostalim korisnicima

-Slobodu da distribuira kopiju svoje modifikovane verzije programa ostalima.

Uradivši ovo dajete celoj zajednici mogućnost da ima koristi od vaših poboljšanja programa. Pristup izvornom kodu je preduslov za ovo.
Program je slobodan softver ukoliko korisnici imaju sve navedene slobode.Tako da slobodno možete da redistribuirate kopije programa, sa ili bez modifikacija,ili besplatno ili sa određenom naplatom za distribuiranje, bilo kome bilo gde.Imati slobodu da se to radi znači (između ostalog) da nemorate da pitate ili da platite za dozvolu da to i uradite.
Takođe imate slobodu da napravite modifikacije programa i da ga koristite za sopstvene privatne svrhe, bez potrebe da objavite da to uopšte i postoji. A ukoliko objavite vaše modifikacije, takođe nemate potrebe da obaveštavate bilo koga o tome.