Deklaracija o poštovanju internet sloboda

Naša zajednica, u skladu sa načelima na kojima FLOSS projekti postoje, i u skladu sa prethodnim deklaracijama koje je potpisala, podržava Deklaraciju o internet slobodama, te pozivamo članstvo i prijatelje zajednice da svojim potpisom podrže  Deklaraciju koja se može naći na ovom linku

Zabeleži (bookmark) permalink.