Kako organizovati prezentaciju

 

Predavači zvanične Ubuntu lokalne zajednice za Srbiju učestvuju u promocijama na dobrovoljnoj bazi, te se od grupe ili pojedinaca koji žele da organizuju događaj očekuje barem minimum preduslova. Za drugačiju formu promocije organizatori se uvek mogu obratiti zajednici preko kontakt forme. Na prezentacijama ispred lokalne zajednice dolaze barem dva predavača (ili više, zavisi od obaveza i dogovorenog obima prezentacije).


Šta se očekuje od organizatora promocije

Prvi preduslov je obezbeđivanje prostora gde se promocija može održati i pribavljanje neophodne opreme.

Prostor može biti u prostorijama neke škole, sali opštine, ili neke lokalne NVO. Veličina prostora mora da odgovara očekivanoj posećenosti. Lokacija prostora treba da odgovara ciljnoj grupi, kako bi se lakše motivisali posetioci da dođu na promociju.

Od opreme je neophodan projektor za izvođenje prezentacija. Predavači će sa sobom poneti prenosni računar sa preinstaliranim Ubuntu GNU-Linuks operativnim sistemom.

Ukoliko ima potrebe za nekim demonstracionim računarima od organizatora se očekuje da ih unapred preinstalira najnovijim stabilnim izdanjem i optimalno podesi, po dogovoru sa predstavnicima lokalne zajednice. Zbog brzine i ukupnog doživljaja ne preporučuje se pokretanje sistema sa CD-a.

U skladu sa temom i sadržajem promocije može se dogoditi da je potrebno obezbediti i neke dodatne uslove i opremu.

Događaj je poželjno najaviti makar mesec dana ranije, a sam termin se utvrđuje u dogovoru organizatora i predstavnika lokalne zajednice.


Sadržaj i ciljevi promocije

Ciljevi svake promocije su:

  • popularizacija rešenja slobodnog softvera, pre svega Ubuntu distribucije
  • pružanje podrške i motivacije lokalnoj zajednici u mestu gde se promocija odvija
  • uključivanje prisutnih u projekte slobodnog softvera od kojih se Ubuntu sastoji (Gnom, KDE, OpenOfis.org) bilo da je reč o programiranju i razvoju, popularizaciji i propratnim aktivnostima ili lokalizaciji na srpski jezik.

Pored klasične prezentacije, promociju (ili neki njen deo) moguće je organizovati i u formi radionice (instalacija i održavanje, programiranje i razvoj, doprinos projektima slobodnog softvera).