1340792615_alert

Страница је тренутно у изради

FLOSS (Free and Open Source) софтвер даје право корисницима да користе, проучавају, мењају и побољшавају његов дизајн пошто је уз софтвер испоручен и његов изворни код.

Енглеска реч „free“ има више значења као што су слободан и бесплатан. У овом контексту, ова реч значи да је програм не само бесплатан већ и слободан.
Слободан софтвер се, за разлику од софтвера отвореног кода, фокусира на идеји слободе која је пружена корисницима, док се софтвер отвореног кода више ослања на идеји слободног развоја на корисничком нивоу, али су права ограниченија.