Instalacija Ubuntu-a metodom podešavanja i raspodele particija na hard disku

 

1.

Ako su preduzeta i uspešno obavljena prethodna tri koraka, nakon pokretanja kompakt diska i njegovog učitavanja na ekranu monitora nalazi se sledeći prozor u kome se može odabrati lokalni jezik, da se isproba ili instalira Ubuntu.

Za pokretanje instalacije, nakon odabira jezika, odabrati dugme Instalirajte Ubuntu.


2.

Ukratko, sledećim sadržajem prozora korisnik se može upoznati sa neophodnostima koje će obezbediti uspešnu instalaciju. Korisnik može odabrati i opciju preuzimanje ne-slobodnih sadržaja još tokom same instalacije.


3.

Ako je korisnik upoznat i rešen da sam podesi raspodelu prostora na tvrdom disku, može to obaviti biranjem druge opcije Something else koja omogućava takvo podešavanje.


4.

 

Ako se na sistemu nalazi jedan tvrdi disk, nov ili potpuno prazan, biće prikazan kao i na slici ispod i označen kao /dev/sda.

Ako se na sistemu nalazi tvrdi disk na kom su prisutne particije one će i biti prikazane. Ako se nalaze u nekom drugom formatu (npr. NTFS) one će biti i prikazane kao takve, svaka slučajna ili namerna izmena njihovog formata uništiće sve podatke na njima.

Ako se na sistemu nalazi tvrdi disk na kome su prisutne particije Linux formata (ext4) , za uspešno instaliranje sistema dovoljno je samo formatirati / particiju, dok swap prostor i /home particiju treba označiti za korišćenje i montiranje ne menjajući njihov format pri čemu podaci na njima ostaju netaknuti.

Da bi se otpočela raspodela prostora na disku, neophodno je napraviti novu particionu tabelu, pa to dugme i odabrati.5.

Nakon pokretanja procesa nove Particione tabele, prostor kojim je potrebno manipulisati na tvrdom disku biće prepoznat kao Slobodan prostor u tabeli.

Nova particija se pravi klikom na Slobodan prostor, a zatim dugme Dodaj.


6.

Korena (/) particija

Unos postavki:

Tip nove particije: Primarna

Veličina nove particije u megabajtima: 15 000 do 20 000 je sasvim dovoljno

Lokacija nove particije: Početak

Koristi kao: Ext4 journaling file system

Tačka montiranja: /

Nakon čega Particiona tabela izgleda bogatija za jednu particiju:


7.

Razmenska (swap) particija

Unos postavki:

Tip nove particije: Logička

Veličina nove particije u megabajtima: ako je u sistemu prisutno do 2GB radne memorije uneti veličinu dva puta veću (512RAM=1024swap), ako je u sistemu prisutno više od toga onda unesite vrednosti istu kao i veličina radne memorije ili veličinu za jedan i po put veću.

Lokacija nove particije: Početak

Koristi kao: swap area

Pa sada particiona tabela izgleda ovako:


8.

Korisnička (home) particija

Unos postavki:

Tip nove particije: Logička

Veličina nove particije u megabajtima: sav preostali planirani prostor

Lokacija nove particije: Početak

Koristi kao: Ext4 journaling file system

Tačka montiranja: /home

Konačni izgled particione tabele sa sve tri particije sada izgleda ovako:

Označiti lokaciju za instalaciju pokretača sistema (u slučaju da korisnik nije siguran neće se ništa loše desiti ako to podešavanje ostane netaknuto).
Biranjem dugmeta Instaliraj sada u pozadini poslednih podešavanja koja će odrediti korisnika odvija se instalacija sistema.


9.

Gde se nalazite?
Potrebno je odrediti lokaciju.


10.

Ko ste Vi?
Vrednosti koje budu unete odrediće korisnika, lozinku, kao i opcija za unošenje lozinke ili automatsko logovanje na koje treba obratiti pažnju ako sistem neće imati jednog korisnika. U najboljem je interesu korisnika da pamti svoju lozinku.


11.

Dobrodošli u Ubuntu 11.04
Kada instalacija bude gotova, izvaditi kompakt disk i restartovati računar kada to bude zatraženo, što će ujedno označiti i završetak instalacije.

Strane: 1 2